Linux əmrləri

Əsas əmrlər
Sistemdə işləmək üçün ən vacib əmrlərin toplusu.

Fayllar və Qovluqlar
Sistemdə fayl və qovluqlarla əməliyyatlar.


Qısa yollar

 • Alt + . = bir öncəki əmrin argumentini köçürür
 • Alt + b = kursoru bir söz arxaya keçirir
 • Alt + f = kursoru bir söz önə keçirir
 • Alt + d = kursordan sonra sözün sonuna qədər olan məsafəni kəsir (Cut)
 • Alt + Backspace = sözü kursordan sola istiqamətdə kəsir (Cut)
 • Ctrl + a = sətrin əvvəlinə keçir
 • Ctrl + e = sətrin sonuna keçir
 • Ctrl + r = daxil edilmiş əmrlərin rekursiv axtarışı
 • Ctrl + y = kəsilmiş (cutted) sözü yapışdırmaq
 • Ctrl + d = seansı bitirmək
 • Ctrl + j = daxil edilmiş əmri yerinə yetirmək (Enteri əvəz edir)
 • Ctrl + l = terminalı təmizləmək
 • Ctrl + u = kursordan sola olan bütün sətri silmək
 • Ctrl + k = kursordan sonra sağa olan bütün sətri silmək
 • Ctrl + w = kursordan sözün başlanğıcına kimi silir
 • Son dəyişiklər: 2018/04/12 16:36
 • Kimdən elvin