ls

ls - bu əmr cari kataloqda olan fayl və kataloqları göstərmək üçün istifadə edilir

ls [PARAMETR]… [FAYL]…

  • -a, –all = istifadəçiyə gizli olan və . (nöqtə) ilə işarəli faylları göstərmək
  • -i, –inode = hər bir fayl və qovluğun index nömrəsini ekrana çıxartmaq
  • -l = fayl və qovluqları siyahı kimi göstərmək
  • -Q, –quote-name = fayl və qovluqların adlarını cüt dırnaq içində yazılışı
  • -R = rekursiv olaraq bütün alt qovluqları ekrana çıxardır
  • -S = faylın həcminə görə çeşidləmək. Böyük həcmli fayllar birinci gələcək.
  • -t = redaktə edildiyi tarixə görə çeşidləmək. Son redaktə olunanlar birinci gələcək.
  • -X = əlifba sırası ilə bütün fayl və qovluqları sıralayır

Richard M. Stallman və David MacKenzie tərəfindən yazılıb.

Copyright © 2016 Free Software Foundation, Inc. License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later http://gnu.org/licenses/gpl.html


Yalnız qeydiyyatlı istifadəçilər şərh yaza bilərlər.
  • Son dəyişiklər: 2018/04/08 12:34
  • Kimdən elvin